DATALOGIC ELTRON / AREX400 – automatyczne pozycjonowanie projektu za pomocą systemu wizyjnego

AREX400 – automatyczne pozycjonowanie projektu za pomocą systemu wizyjnego

AREX400 - automatyczne pozycjonowanie projektu za pomocą systemu wizyjnego

AREX400 jest najpopularniejszą znakowarką laserową do zastosowań w szerokorozumianym przemyśle. Często, mechaniczne pozycjonowanie detalu do znakowania jest kłopotliwe bądź nie zapewnia wymaganej dokładności. Wówczas rozwiązaniem może być automatyczne pozycjonowanie projektu lasera za pomocą systemu wizyjnego. Kamera umieszczona obok głowicy znakującej za pomocą narzędzi wizyjnych wyszukuje interesujący nas detal i przesyła jego współrzędne X, Y oraz orientację kątową do sterownika PLC. Sterownik za pomocą komendy MOVE AND ROTATE DOCUMENT ( z podanymi zmiennymi x,y,kąt) wysłanej do znakowarki odpowiednio przesuwa i rotuje projekt w obrębie pola roboczego lasera. Oczywiście możliwe jest pominiecie sterownika i podłączenie kamery bezpośrednio do znakowarki jednak często PLC jest wymagane gdyż zarządza pracą lasera, ładowaniem odpowiedniego projektu i przeładowywaniem danych. Komunikacja między PLC a laserem może się odbywać za pomocą protokołów: Ethernet TCP/IP, Ethernet IP lub Profinet. Dokładność pozycjonowania zależy przede wszystkim od rozdzielczości matrycy CCD kamery i ogniskowej obiektywu (pola widzenia kamery). W praktyce dokładności na poziomie 0,05mm – 0,1mm są osiągalne na rozsądnych cenowo modelach kamer i akceptowalne w większości aplikacji.

Testowe stanowisko automatycznego pozycjonowania w laboratorium znakowania laserowego firmy Eltron. Aplikacja dotyczy precyzyjnego pozycjonowania na małych częściach elektronicznych 2x3mm, które mogą „pływać” w gniazdach taśmy. Dokładność na poziomie 0,5mm została osiągnięta za pomocą kamery 5Mpx. W jednej akwizycji kamery są przekazywane koordynaty 10 pojedynczych komponentów.

Pozycjonowanie przy użyciu kamery inteligentnej serii P17 o rozdzielczości 1,3Mpx. Znakowanie na plastikowych złączach wtykowych.

Poniżej przykład automatycznego pozycjonowania projektu w znakowarce AREX420 za pomocą systemu wizyjnego MX-E20 i kamery E182 2Mpx. Kamera lokalizuje jeden z „ząbków” części samochodowej i znakuje na nim cechę. Aby poprawić kontrast dodatkowo w projekcie znakowarki wprowadzono matowienie tła.